Hobbyklubben


Televænget
Nr. 28 kld - Cykel-knallertværksted
Nr. 30 kld - Træsløjd- metalværksted

Formand:                        Ole Petersen
Best. medlem:                Palle Ernst
Kontaktperson:             
Ole Petersen


Hobbyklubben blev startet op et par år efter, at man var flyttet ind i 1972. Det begyndte med, at er gruppe beboere ønskede at få et sted, hvor man kunne stå at snedkerere, male og ikke mindst stå i tørvejr og reparere sin cykel, så man fik af bestyrelsen tildelt kælderlokalerne i nr. 28–30, mod at man selv skulle stå for indretningen. På det tidspunkt var det moderne at brygge sin vin selv, så i nr. 28 blev lokalerne indrettet, så man kunne brygge sin vin og sidde og smage på den. Vinklubben er siden blevet nedlagt 

Hobbyklubben har desuden stået for flere arrangementer i tidens løb bl.a. fodbold turneringer, sommerfester og bankospil.

I 28 er der metal/malerværksted og i nr. 30 findes træ-værkstedet. Der er en del værktøj til fælles brug, og der er aflåselige skabe, som medlemmerne kan opbevare eget værktøj i. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden. 

Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Lars Norring

Tlf: 43 46 09 48
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00