Televang fotoklub Lukket


Televænget nr. 20 kld.


 Formand:                  
 Kasserer:
 Kontakt person for
 Region Nord
 
  
 Bestyrelsmedlem:   
 Billedsekretær:   
 Bestyrelsmedlem:
 Studiekontaktperson
 og
 Televangs repræsentant 
        
  
 Revisor:   
 Revisor:   
 Revisorsuppleant:   

 Skrivelse om klubben


Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Lars Norring

Tlf: 43 46 09 48
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00