Festsal ordensregler

 

 

1.

Det er ikke tilladt at benytte andre musikanlæg end

 

det opstillede anlæg. Dog er det tilladt at opstille en jukebox.

 

 

2.

Støjende adfærd uden for de lejede lokaler

 

er IKKE tilladt.

 

 

3.

Indgangsdøren til festsalen SKAL holdes lukket. Briknøglen bruges til at åbne og låse indgangsdøren.

 

 

4.

 

 

Vinduerne må kun åbnes til det første stop.

 

Det er ikke tilladt at kaste med konfetti i lokalerne.

 

 

 

 

5.

Lokalerne kan kun lejes af Televangs andelshavere, ægtefæller                   

 

eller samlevere.

 

 

 

Det påhviler lejeren af festlokalerne ved PERSONLIG

 

TILSTEDEVÆRELSE at drage omsorg for, at ordensreglerne

 

overholdes.

 

 

6.

Såfremt ordensreglerne ikke overholdes, vurderer

 

afdelingsbestyrelsen den enkelte sag, og tager stilling

 

til hvilke konsekvenser misligholdelsen vil få for

 

lejeren.

 

Afdelingsbestyrelsen kan give:

 

 

 

- karantæne i 1 - 3 år

 

- udelukkelse

 

 

7.

 

8.

Festlokalerne har ingen telefon.

 

Der henstilles til at, der ikke ryges i festlokalerne.

 

 

Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Lars Norring

Tlf: 43 46 09 48
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00