Ordensregler

1.     Det er ikke tilladt at benytte andre musikanlæg end det opstillede anlæg.
          Dog er det tilladt at opstille en jukebox.

2.      Støjende adfærd uden for de lejede lokaler er IKKE tilladt.

3.      Indgangsdøren til festsalen SKAL holdes lukket.

4.      Vinduerne må kun åbnes til det første stop.

5.      Lokalerne kan kun lejes af Televangs og Postparkens andelshavere,
         ægtefæller eller samlevere.

         Det påhviler lejeren af festlokalerne ved PERSONLIG 
         TILSTEDEVÆRELSE at drage omsorg for, at ordensreglerne overholdes.

6.      Såfremt ordensreglerne ikke overholdes, vurderer afdelingsbestyrelsen
         den enkelte sag, og tager stilling til hvilke konsekvenser misligholdelsen
         vil få for lejeren.

        Afdelingsbestyrelsen kan give:

         - karantæne i 1 - 3 år
         - udelukkelse

7.     Festlokalerne har ingen telefon.

8.      Der henstilles til at, der ikke ryges i festlokalerne.
Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Henrik Grønlund
hgr@fa09.dk
Tlf: 43 46 09 68
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00