Festsal udlejningsregler

1.

Lejen udgør 3.000 kr. fra 1. januar 2022 og inkluderer slutrengøring.

 

Lokalerne er til rådighed fra kl. 08:30 dagen før udlejningsdatoen

 

og indtil kl. 18.00 dagen efter udlejningsdatoen.

Nøgler afhentes på ejendomskontoret Postparken 34, st. mellem 07:30 og 09:00

 

Briknøglen bruges til at åbne og låse indgangsdøren op til lokalerne.

Der må kun holdes fest på udlejningsdatoen.     

Såfremt man ønsker at leje lokalerne i 2 sammenhængende festdage

er lejen 3.500 kr.

 

 

2.

Lokalerne kan forudbestilles op til 1 år frem i tiden

 

mod betaling af depositum, kr. 1.000,00.                        

 

Afbestillingsgebyr udgør kr. 50,00 pr. påbegyndt måned

 

man har haft lokalerne reserveret.

 

 

3.

Inventar som har været i brug afleveres i rengjort stand. Lokaler som har været i brug fejes. Skraldespande tømmes og papirkurve på toiletter tømmes. 

 

Området uden for selskabslokalet, ryddes for henkastet affald, herunder tobaksaffald.

 

 

 

 

4.

Affaldet skal i containeren udenfor.

 

Nøglen er i rengøringsskabet.

 

 

5.

Slutrengøring foretages af eksternt rengøringsfirma. Såfremt lokalerne ikke er afleveret i ryddet og rengjort stand som beskrevet i pkt. 3 vil der blive tillagt ekstra tid. Opkrævning for ekstra tid vil blive fratrukket lejers depositum. Dokumentation fremlægges i billedform.

 

 

 

 

6.

Borde og stole må ikke skubbes over gulvet og skal stilles tilbage efter brug.

 

Festsalen skal være tom, så der kan vaskes gulv.

 

Borde:        4 borde 76 x 150    10 borde 92 x 200  

                  5 runde borde Ø=180 til 10 personer og 2 runde cocktailborde Ø=80

Stole:         52 stk. stole

 

7.

Nøgle skal efter brug afleveres i ejendomskontorets postkasse Postparken 34, st.

 

Der foretages optælling, hvorefter afregning og eventuel tilbagebetaling

 

af depositum vil være klar den første mandag i måneden i afdelings-

 

bestyrelsens kontortid kl. 18.30 - 19.15, dog tidligst 8 dage efter udlejningen.

 

Afregningen skal være foretaget senest 4 måneder efter udlejningen -

 

i modsat fald vil depositum være tabt.

 

 

8.

Udlejningen sker ved personlig henvendelse til:

 

Afdelingskontoret, Televænget 30, kld.

 

den første mandag i hver måned mellem kl. 18.30 - 19.15

Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Lars Norring

Tlf: 43 46 09 48
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00