Udlejningsregler


1. Lejen udgør kr. 1500,00. Lejen for beboere i Postparken er 2000,00 kr.
Lokalerne er til rådighed fra kl. 12.00 dagen før udlejningsdatoen og indtil kl. 15.00 dagen efter udlejningsdatoen. Der må dog kun holdes fest på udlejningsdatoen.

2. Lokalerne kan forudbestilles op til 1 år frem i tiden mod betaling af depositum, kr. 1000,00.
Afbestillingsgebyr udgør kr. 50,00 pr. påbegyndt måned.
Man har haft lokalerne reserveret. Postparkens beboere kan forudbestille op til ½ år frem i tiden mod betaling af depositum kr. 1000,00.

3. Lokalerne samt inventar, som har været i brug, afleveres rengjort ifølge kontrakt.

4. Affaldet skal i containeren udenfor. Nøglen er i rengøringsskabet.

5. Såfremt rengøringen skønnes mangelfuld, vil nødvendig rengøring blive udført for lejers regning.
Lejeren vil blive forsøgt kontaktet inden.

6. Borde og stole må ikke skubbes over gulvet og skal stilles tilbage efter brug. Festsalen skal være tom så der kan vaskes gulv.

7. Nøglerne skal efter brug afleveres på kontoret (Televænget 12, kld.).
Der foretages optælling, hvorefter afregning og eventuel tilbagebetaling af depositum vil være klar den første mandag i måneden i afdelingsbestyrelsens kontortid (kl. 18.30 - 19.30), dog tidligst 8 dage efter udlejningen.
Afregningen skal være foretaget senest 4 måneder efter udlejningen - i modsat fald vil depositum være tabt.

8. Udlejningen sker ved personlig henvendelse til:
Afdelingskontoret, Televænget 30, kld.
den første mandag i hver måned mellem kl. 18.30 - 19.30
Cookies

KONTAKT EJENDOMSKONTOR

Ejendomskontoret
Ejendomsmester Poul Brink-Larsen
Postparken 34, st., 2770 Kastrup
pab-amager@fa09.dk
Tlf: 32 50 22 73

Personlig henvendelse: mandag til fredag. kl. 7.30-9.00
Telefonisk henvendelse: mandag til fredag kl. 09.30-12.00

KONTAKT FA09-DRIFT

Henrik Grønlund
hgr@fa09.dk
Tlf: 43 46 09 68
Træffes: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00